Odkurzacze przemysłowe – co warto o nich wiedzieć?

Utrzymanie czystości na terenie zakładu przemysłowego wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki procesów wytwórczych, które bardzo często generują duże ilości zanieczyszczeń. Odkurzacze przemysłowe, stosowane do ich usuwania, muszą w tej sytuacji często pracować w trybie ciągłym. Jakie wymagania stawiane są przed tym sprzętem?

Odkurzacz przemysłowy – podstawowe wymagania

Wielu użytkowników odkurzaczy przemysłowych zwraca przede wszystkim uwagę na siłę ciągu urządzenia. Wysokie parametry w tym zakresie (określane w przypadku rozwiązań profesjonalnych za pomocą przepływu powietrza, w litrach na minutę) pozwalają na efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Sprzęt ten musi radzić też sobie z różnymi rodzajami zabrudzeń. Oprócz pyłu i kurzu bardzo często zasysane są wióry czy drobne śmieci, powstałe w trakcie procesów produkcyjnych. Wiele spośród dostępnych na rynku modeli umożliwia też usuwanie rozlanych płynów.

Odkurzacze przemysłowe muszą charakteryzować się wysoką wytrzymałością. Wynika to nie tylko ze znacznie większej niż w przypadku sprzętu, używanego w domu, intensywności prac. Ważny jest również fakt, że w ich trakcie odkurzacz jest narażony na liczne czynniki, niekorzystnie wpływające na jego funkcjonowanie (wibracje, kontakt z chemikaliami). W przypadku zakładów przemysłowych istnieje też zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych przez spadające przedmioty lub odpryski, powstające w procesach produkcyjnych.

Odkurzacze przemysłowe – do czego są wykorzystywane?

Wysoka wytrzymałość i znakomite parametry techniczne, którymi charakteryzują się odkurzacze przemysłowe, powodują, że znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie warunki wymagają ciągłego usuwania zanieczyszczeń. Wysoka moc tego sprzętu pozwala na pozbywanie się pyłu i kurzu z fabryk i warsztatów, a odporność na uszkodzenia i wytrzymałość pozwala na używanie go bez obaw również na placach budów.

Wiele spośród modeli odkurzaczy przemysłowych, dostępnych obecnie na rynku, zostało zaprojektowanych specjalnie z myślą o usuwaniu konkretnego rodzaju zanieczyszczeń. Oprócz rozwiązań tradycyjnych, stosowanych w przypadku kurzu i pyłu, możemy więc obecnie z łatwością nabyć sprzęt, którego można użyć do usunięcia cieczy, w tym również takich, które uznane być mogą za niebezpieczne – na przykład olejów lub rozlanego chłodziwa do maszyn. Wiele zaawansowanych modeli pozwala też na usunięcie z terenu zakładu odpadów o ostrych krawędziach, takich jak wióry, powstałe w zakładach, zajmujących się obróbką metali. Nowoczesna konstrukcja sprzętu zapewnia przy tym pełne bezpieczeństwo personelu, zajmującego się pracami porządkowymi.

Redakcja domplusdom.pl