Uprawnienia na suwnice – dlaczego warto?

Suwnice to szeroka grupa różnego rodzaju dźwigów, które są wykorzystywane w zakładach przemysłowych i branży budowlanej. Urządzenia te są coraz częściej używane w różnych zakładach. Ich obsługą zajmuje się wykwalifikowany operator, który musi mieć odpowiednie uprawnienia.

Suwnica jest to urządzenie, którego rolą jest przemieszczanie ładunków w pionie i poziomie. To rodzaj dźwignicy pracującej w ruchu przerywanym, która zbudowana jest z konstrukcji nośnej nazywanej mostem oraz wciągarki lub wciągnika, poruszających się po tej właśnie konstrukcji. Konstrukcja suwnicy pozwala na przenoszenie ładunków w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz rozpiętością mostu. Suwnice są wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych, transportowych oraz budowlanych. W związku z ich szerokim zastosowaniem są one dopasowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. 

Rodzaje suwnic

Suwnice są wykorzystywane w wielu branżach, dlatego koniecznością jest dopasowanie ich rodzaju do wykonywanych prac. Wyróżniamy następujące rodzaje suwnic:

  • bramowe;
  • natorowe;
  • podwieszone. 

Najczęściej występujące suwnice to bramowe i natorowe. Pierwsze z nich są instalowane na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych. Wyróżniają się pomostem zawieszonym na dwóch bocznych mostach, wiążących dwie lub więcej bram. Te bramy są wyposażone w podwozie typu szynowego lub kołowego. Suwnice bramowe posiadają na ogół kilka napędów.

Natomiast suwnice natorowe, zwane inaczej pomostowymi, są instalowane przede wszystkim wewnątrz hal produkcyjnych lub magazynowych. Urządzenia te składają się z kratownicowego lub pełnościennego mostu, który złożony jest z belek głównych, czołownic oraz pomostu obsługowego. Po głównych belkach mostu suwnicy przesuwa się wciągnik.

Jak zdobyć uprawnienia na suwnice?

Aby zdobyć uprawnienia na suwnice, trzeba skończyć specjalistyczny kurs. Jest on podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej kursanci uzyskują podstawowe informacje na temat rodzaju suwnic i ich budowy. Na zajęciach podejmowane są aspekty związane z bezpieczeństwem, sprawdzeniem sprawności urządzenia oraz kontrolą stanu maszyny. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy uczą się obsługi suwnic oraz dowiadują się, jak konfigurować urządzenia, tak aby działały efektywniej.

Kto może zdobyć uprawnienia na suwnice?

Suwnice, podobnie jak inne urządzenia dźwigowe, mogą stwarzać dla ludzi i otoczenia zagrożenie. W związku z tym operatorzy suwnic, oprócz wiedzy i umiejętności, muszą mieć odpowiednie predyspozycje zdrowotne oraz kwalifikacje. Predyspozycje zdrowotne potencjalnego operatora suwnic to ogólnie dobry stan zdrowia oraz sprawność psychoruchowa – wszystko poparte zaświadczeniem od lekarza. Kwalifikacje operatora suwnic muszą być potwierdzone dokumentami otrzymanymi po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin taki składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Uprawnienia na suwnice to dodatkowe kwalifikacje, które przydatne są w zdobyciu lepszej pracy. Dodatkowo praca operatora suwnic wiąże się z większymi zarobkami. Uprawnienia na suwnice zdobyte po ukończonym kursie i egzaminie UDT są honorowane za granicą. Dzięki nim operator suwnic może szukać pracy także poza granicami Polski, np. w Niemczech czy Holandii. 

Redakcja domplusdom.pl