Czy dom parterowy jest tańszy od domu z poddaszem?

Decydując się na budowę domu, wiele osób zastanawia się, który rodzaj budynku będzie tańszy w realizacji. Wśród najczęściej rozpatrywanych opcji są domy parterowe i domy z poddaszem użytkowym.

Na rynku projektowym wybór projektu domu jednorodzinnego jest ogromny, zazwyczaj obecnie projektuje się tak, aby dom był tani w budowie.

Co jest tańsze?

Odpowiedź na pytanie, czy dom parterowy jest tańszy od domu z poddaszem użytkowym, nie jest jednoznaczna. W ogólnym rozrachunku domy z poddaszem użytkowym są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy parterowe o tej samej powierzchni użytkowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że domy parterowe wymagają większych fundamentów, ścian i dachu.

Czynniki wpływające na koszty budowy domu w trybie projektowym

Obrys domu

Obrys domu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszty jego budowy. Domy o bardziej regularnym obrysie, czyli prostokątnym lub kwadratowym, są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy o bardziej nieregularnym obrysie. Dzieje się tak, ponieważ materiały budowlane można wykorzystać bardziej efektywnie.

Fundamenty

Fundamenty są elementem bazowym każdego domu. Ich głównym zadaniem jest przeniesienie ciężaru budynku na grunt. Fundamenty domu parterowego muszą być większe niż fundamenty domu z poddaszem użytkowym. Dzieje się tak, ponieważ na fundamenty domu parterowego oddziałuje ciężar wszystkich kondygnacji budynku, a także ciężar dachu.

Rodzaj dachu

Rodzaj dachu również ma wpływ na koszty budowy domu. Domy z dachami dwuspadowymi są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy z dachami czterospadowymi lub wielospadowymi. Dzieje się tak, ponieważ dachy dwuspadowe są prostsze w budowie i wymagają mniejszej ilości materiałów budowlanych.

Wielkość połaci

Wielkość połaci również ma wpływ na koszty budowy domu. Domy z większymi połaciami są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy z mniejszymi połaciami. Dzieje się tak, ponieważ domy z większymi połaciami wymagają mniej dachowych okien i świetlików.

dom parterowy

Wpływ poszczególnych czynników na koszty budowy domu

Obrys domu

Obrys domu ma wpływ na koszty budowy domu, ponieważ od niego zależy powierzchnia fundamentów i ścian. Domy o bardziej regularnym obrysie, czyli prostokątnym lub kwadratowym, wymagają mniejszych fundamentów i ścian niż domy o bardziej nieregularnym obrysie.

Przykład

Dom parterowy o powierzchni użytkowej 100 m2 o obrysie prostokątnym o wymiarach 10×10 m będzie wymagał fundamentów o powierzchni około 100 m2, a dom parterowy o tej samej powierzchni użytkowej o obrysie nieregularnym o powierzchni około 150 m2. W takim przypadku fundamenty domu o nieregularnym obrysie będą o około 50% droższe.

Fundamenty

Fundamenty domu parterowego muszą być większe niż fundamenty domu z poddaszem użytkowym. Dzieje się tak, ponieważ na fundamenty domu parterowego oddziałuje ciężar wszystkich kondygnacji budynku, a także ciężar dachu.

Przykład

Fundamenty domu parterowego o powierzchni użytkowej 100 m2 muszą mieć około 20 m3 betonu i 10 ton stali. Fundamenty domu z poddaszem użytkowym o tej samej powierzchni użytkowej muszą mieć około 15 m3 betonu i 7 ton stali. W takim przypadku fundamenty domu z poddaszem użytkowym będą o około 25% tańsze.

Rodzaj dachu

Rodzaj dachu również ma wpływ na koszty budowy domu. Domy z dachami dwuspadowymi są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy z dachami czterospadowymi lub wielospadowymi. Dzieje się tak, ponieważ dachy dwuspadowe są prostsze w budowie i wymagają mniejszej ilości materiałów budowlanych.

Przykład

Dach dwuspadowy o powierzchni 100 m2 wymaga około 100 m2 dachówki lub innego pokrycia dachowego. Dach czterospadowy o tej samej powierzchni wymaga około 150 m2 dachówki lub innego pokrycia dachowego. W takim przypadku dach czterospadowy będzie o około 50% droższy.

Wielkość połaci

Wielkość połaci również ma wpływ na koszty budowy domu. Domy z większymi połaciami są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy z mniejszymi połaciami. Dzieje się tak, ponieważ domy z większymi połaciami wymagają mniej dachowych okien i świetlików.

Przykład

Dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 100 m2 i połaci o powierzchni 150 m2 wymaga około 10 dachowych okien i świetlików. Dom z poddaszem użytkowym o tej samej powierzchni użytkowej i połaci o powierzchni 100 m2 wymaga około 15 dachowych okien i świetlików. W takim przypadku dom z poddaszem użytkowym o większej połaci będzie o około 25% tańszy.

dom parterowy

Inne czynniki wpływające na koszty budowy domu

Oprócz czynników wymienionych powyżej, na koszty budowy domu wpływają również inne czynniki, takie jak:

  • Wybór materiałów budowlanych

Wybór materiałów budowlanych ma duży wpływ na koszty budowy domu. Domy wykonane z materiałów o wysokiej jakości będą zazwyczaj droższe w budowie niż domy wykonane z materiałów o niższej jakości.

  • Stopień skomplikowania projektu

Stopień skomplikowania projektu również ma wpływ na koszty budowy domu. Domy o bardziej skomplikowanym projekcie będą zazwyczaj droższe w budowie niż domy o mniej skomplikowanym projekcie.

  • Lokalizacja działki

Lokalizacja działki również ma wpływ na koszty budowy domu. Działki położone w dobrym miejscu będą zazwyczaj droższe niż działki położone w gorszym miejscu.

  • Wpływ ściany kolankowe

Jednakże, w niektórych przypadkach dom parterowy może być tańszy w budowie niż dom z poddaszem użytkowym. Dzieje się tak, gdy ściana kolankowa w domu parterowym jest wystarczająco wysoka, aby wykorzystać ją do stworzenia dodatkowej powierzchni użytkowej. W takim przypadku dom parterowy będzie miał mniejszy dach niż dom z poddaszem użytkowym, co może w pewnym stopniu zrekompensować koszty większych fundamentów i ścian.

  • Wpływ obrysu domu

Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na koszty budowy domu, jest jego obrys. Domy o bardziej regularnym obrysie, czyli prostokątnym lub kwadratowym, są zazwyczaj tańsze w budowie niż domy o bardziej nieregularnym obrysie. Dzieje się tak, ponieważ materiały budowlane można wykorzystać bardziej efektywnie.

W przypadku domu parterowego, większy obrys oznacza większe fundamenty, ściany i dach. W przypadku domu z poddaszem użytkowym, większy obrys oznacza większy dach. Dlatego też, w przypadku domu parterowego, większy obrys będzie sprzyjał wzrostowi kosztów budowy, natomiast w przypadku domu z poddaszem użytkowym, większy obrys może w pewnym stopniu zrekompensować koszty większych fundamentów i ścian.

  • Wpływ wielkości dachu

Wielkość dachu również ma wpływ na koszty budowy domu. Domy z większymi dachami są zazwyczaj droższe w budowie niż domy z mniejszymi dachami. Dzieje się tak, ponieważ na dachu znajdują się elementy, takie jak dachówka, rynny i obróbki blacharskie, które wymagają większej ilości materiałów budowlanych.

W przypadku domu parterowego, większy dach oznacza większe koszty budowy. W przypadku domu z poddaszem użytkowym, większy dach może w pewnym stopniu zrekompensować koszty większych fundamentów i ścian.

      Podsumowując, decyzja o wyborze pomiędzy domem parterowym a domem z poddaszem użytkowym powinna być poprzedzona dokładną analizą kosztów i korzyści. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki. 

Tylko w ten sposób można podjąć świadomą decyzję, która będzie najbardziej korzystna dla inwestora.

Jesteśmy po to, by pomóc w tym temacie, działamy w zakresie analizy, doradztwa i znamy się na tym, zapraszamy, obliczymy koszty budowy i wybierzemy dom tani w budowie dla Ciebie:

https://wybieramprojekt.pl/

Materiał zewnętrzny

Redakcja domplusdom.pl