Mur betonowy – jak wybrać odpowiedni typ i wymiar?

Jeśli chodzi o wybór muru betonowego, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Pierwszym z nich jest przeznaczenie ściany. Będzie to konstrukcja wyłącznie dekoracyjna, czy też chcesz z niej uczynić również element użytkowy? Po drugie, trzeba pomyśleć o klimacie, w jakim ściana będzie budowana. Czy będzie ona narażona na ekstremalne warunki pogodowe? Pewne wskazówki w tej kwestii znajdziesz w naszym tekście.

Mur betonowy – jakie są rodzaje?

Istnieją 3 główne typy ścian betonowych:

  • ściany murowane (mur oporowy betonowy),
  • prefabrykowane ściany betonowe,
  • izolowane formy betonowe.

Konstrukcje murowane są najczęstszym typem ściany betonowej i mogą być wykorzystywane zarówno do celów dekoracyjnych, jak i użytkowych.

Prefabrykowane ściany betonowe są mniej powszechne, ale są często stosowane w budownictwie komercyjnym, ponieważ są trwalsze i wymagają mniej konserwacji niż ściany murowane. Prefabrykowane ściany betonowe są produkowane poza placem budowy, a następnie transportowane na plac w celu zamontowania w obiekcie budowlanym. Są powszechnie stosowane w budynkach komercyjnych i przemysłowych, ponieważ są szybkie i łatwe w montażu.

Ostatni typ, tzn. izolowane formy betonowe, stanowi najdroższe rozwiązanie, z drugiej jednak strony oferuje doskonałą efektywność energetyczną i ochronę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Izolowane formy betonowe (ICF) to rodzaj prefabrykowanej ściany betonowej, która została wypełniona materiałem izolacyjnym. ICF są powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym, ponieważ zapewniają dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne.

Mur betonowy – jak wybrać rozmiar?

Jeśli chodzi o rozmiar, betonowe ściany mogą mieć połowę wysokości lub pełną wysokość. Ściany o połowie wysokości są zwykle używane jako granice między nieruchomościami lub jako obrzeża ogrodów, podczas gdy ściany o pełnej wysokości są zwykle używane do celów prywatności lub bezpieczeństwa.

Ściany o połowie wysokości są tańsze i łatwiejsze w montażu, ale mogą nie zapewniać wystarczającego wsparcia dla niektórych zastosowań. Wykorzystuje się je przede wszystkim w celu wykonania podparcia innych konstrukcji, takich jak na przykład stropy czy dachy. Ściany do połowy wysokości są zwykle wykonane z betonu, cegły lub kamienia.

Ściany o pełnej wysokości są droższe, ale zapewniają większe wsparcie. Ściany oporowe (mur oporowy zbrojony, mur oporowy z bloków betonowych) służą do podtrzymywania gleby lub innych materiałów, które w przeciwnym razie mogłyby się zawalić. Ściany o pełnej wysokości są często używane do tworzenia całkowitego oddzielenia dwóch przestrzeni, na przykład w biurze lub placówce gospodarczej.

Redakcja domplusdom.pl