Plecionki z gazet

MakkireQu, czyli Magdalena Godawa plecie i recyklinguje wszystko.

Tak o tym opowiada:
"Ludzie wspaniałomyślnie przynoszą mi pod drzwi mieszkania makulaturę, ja kręcę, kręcę, kręcę, a następnie plotę, plotę, plotę. I kręci mnie bardzo to "recyklingowanie" i polecam tę czynność innym.
Moje ręce wciąż coś malują, wykrawają, szyją i wyplatają.
Mate­ri­ały do moich poszuki­wań inspirują mnie do kole­jnych pomysłów i zna­j­duję je dosłownie wszędzie. Gdy­bym tylko miała więcej czasu…
Mieszkam i pracuję w małej miejs­cowości w Karkonoszach. W mojej okol­icy jest cicho, spoko­jnie, zielono i bardzo mal­own­iczo. Moje otocze­nie skła­nia mnie do reflek­sji: jak zachować piękną przy­rodę żyjąc nowocześnie? Czym jest ekolo­gia w codzi­en­nym życiu? Jakie mam możli­wości wprowadza­nia do życia przed­miotów i ozdób, których pro­dukcja nie wymaga wielkiego prze­mysłu, ale pochła­nia wyt­wory fab­ryk i kon­cernów? Jak z pozoru wyko­rzys­tane i porzu­cone przed­mioty przy­wró­cić do obiegu i sprawić aby stawały się wyjątkowymi obiektami?
Tym, co fas­cynuje mnie szczegól­nie jest papier maku­latur­owy. A najbardziej pochodzący z najkrócej ‘żyją­cych’ ulotek i mag­a­zynów telewiz­yjnych oraz codzi­en­nej prasy. Okazuje się być doskon­ałym mate­ri­ałem do wypla­ta­nia przed­miotów codzi­en­nego użytku takich jak kosze, tore­bki i biżuteria."

Koszyczek na szklankę.

Bransoletka o szerokości(ok.25 mm) . Wyple­ciona ręcznie z kolorowych mag­a­zynów. Zabez­piec­zona dokład­nie lakierem akry­lowym z połyskiem, dzięki czemu jest trwała i wodoo­d­porna.

Pasiak. Duży kosz ple­ciony ręcznie z gazet. Zabez­piec­zony lakierem akry­lowym, dzięki czemu jest trwały i prak­ty­czny. Każdy kole­jny egzem­plarz jest inny, wyjątkowy. rozmi­ary przykład­owe: średnica_50 cm, wysokość ok.60 cm.

Waza z dynastii Recykling

Kosze ze szmatek i niepotrzebnych ubrań.

REklamoofki.

Ażurowy ple­ciony klosz do lampy wiszącej. Rozmiar: śred­nica 55 cm. wys. 53 cm.

Magdalena Godawa, czyli MakkireQu.

Źródło zdjęć: http://makkirequ.pl/pl/